WITAMY W GRUPIE I "Sikorki"                                                      

sikorka


Dzień otwarty dla rodziców

 Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-16:45


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY

 • 03.02.20- Bal karnawałowy
 • Zabawy z elementami kodowania z UDP
 • Uczymy dzieci samodzielności w myśl Planu Daltońskiego

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 

LUTY 2020

Temat: „Zima za oknem”/realizacja 03.02.20 - 15.02.20/

 • Wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozwijanie sprawności manualnych

Temat: „Muzyka wokół nas”/realizacja 17.02- 28.02.20/

 • Rozwijanie pamięci, mowy i koncentracji uwagi
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych
 • Granie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zak. 6

 JĘZYK ANGIELSKI

Winter weather

 1. What is the weather like today?

          It’s snowing. It’s cold.

 1. Let’s make a snowman.

Vocabulary: snow, snowman, snowball,

 1. Winter clothes

Vocabulary: boots, hat, scarf, jacket, gloves.

 1. Library – Ben”s Tale: J. Donaldson, A. Scheffler “The Gruffalo’s Child”

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

REALIZOWANE PROGRAMY

Bezpieczne przedszkole

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Znajomość zagrożeń   wynikających z pogody i sposobów unikania niebezpieczeństw, np. nie stoimy pod drzewem w czasie burzy, chronimy się od niebezpiecznego promieniowania słonecznego.

Fundacja „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Tydzień dla Jubilata

 • Wspólne świętowanie urodzin każdego dziecka w grupie.

„Plan Daltoński”

 • rozbudzanie inicjatywy i samodzielność dzieci w działaniu i myśleniu
 • wdrażanie dzieci do obowiązków dyżurnego

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

“Kodowanie na dywanie” - poszerzanie kompetencji matematycznych dzieci


 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia