WITAMY W GRUPIE I "Sikorki"                                                      

sikorka


Dzień otwarty dla rodziców

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 16:00-16:45.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - CZERWIEC

03.06 godz.9.30 - Dzień Dziecka - przedstawienie Teatru Rodzica „Wielki Czarodziej Oz”, zabawy sportowe

06.06 godz. 10.20 koncert muzyczny „W mieście też były tańce - suita pieśni i tańców mieszczan żywieckich”

Spotkania edukacyjne prowadzone przez studentki UKSW w ramach realizacji „Dni włoskich”

Udział w programie „Rodzicielskie czytanie”

Udział w zajęciach muzyczno-ruchowych w MDK


 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 

CZERWIEC 2019

Temat tygodnia „Dzień Dziecka” (realizacja: 3-7.06 )

 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 • Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
 • Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.
 • Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.

Temat tygodnia „Zwierzęta duże i małe” (realizacja: 10- 14.06)

 • Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.
 • Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.

Temat tygodnia „Lato” (realizacja: 17-21.06)

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.
 • Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy
 • Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.

Temat tygodnia „Wakacje” (realizacja: 24-28.06)

 • Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las.
 • Poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.
 • Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.

JĘZYK ANGIELSKI

 1. At a shop

Vocabulary: bread, milk, cheese, hamster, fruits

I would like to buy…

 1. Summer

Sports: football, basketball, volleyball

I like…

I don’t like…

 1. Holidays

Vocabulary: sea, lake, mountain

What can we do on holidays?

LIBRARY: Ben’s Tale:  “The snail and the whale” J. Donaldson

REALIZOWANE PROGRAMY

Bezpieczne przedszkole

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Znajomość zagrożeń   wynikających z pogody i sposobów unikania niebezpieczeństw, np. nie stoimy pod drzewem w czasie burzy, chronimy się od niebezpiecznego promieniowania słonecznego.

Fundacja „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Tydzień dla Jubilata

 • Wspólne świętowanie urodzin każdego dziecka w grupie.

 

 


CZERWIEC

Dnia 17 czerwca Sikorki wyruszyły na wycieczkę na Filipiny. Udało się nam to dzięki mamie Stasia, która opowiedziała nam o swojej podróży do tego egzotycznego kraju. Dziękujemy za to spotkanie. zdjecia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia