WITAMY W GRUPIE V "Sójki"

sojka gif

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Styczeń

 Wydarzenia grupowe

 • 09/01/2021 Dzień Ligii Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce. Założona dnia 9 stycznia 1928 roku. Godłem stowarzyszenia jest stylizowany żubr z nazwą organizacji. Celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej; popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody a także inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego. LOP czuwa nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody.
 • Dzień babci i dziadka 21, 22 stycznia. Rozbudzanie uczucia miłości, szacunku do babć i dziadków poprzez samodzielne przygotowanie upominków, naukę wierszy i piosenek.

Temat I: „Płynie czas” realizacja: 02/01 – 09/01/2021

 • Poznawanie urządzeń technicznych wykorzystywanych do mierzenia czasu dawniej                 i dziś. Zapoznanie z historią powstania zegara. Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem. Rozumienie przydatności zegarów w życiu codziennym. Zapoznanie                     z różnymi rodzajami zegarów. Poznanie litery Z,z wielkiej i małej; drukowanej i pisanej. Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów.
 • Pamięciowe opanowanie nazw dni tygodnia oraz nazw miesięcy według kolejności występowania. Globalne czytanie ich nazw. Wprowadzenie znaku matematycznego +. Doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5.

Temat II: „Pomagamy młodszym i starszym” realizacja: 11/01-15/01/2021

 • Poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym. Rozwijanie wrażliwości, chęci niesienia pomocy. Budzenie uczucia szacunku dla babć i dziadków. Wzmacnianie więzi rodzinnych. Kształtowanie umiejętności opowiadania na konkretny temat; konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi.
 • Poznanie litery B,b drukowanej i pisanej. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów zawierających głoskę „b”.

Temat III: „Sport to zdrowie. Potrafię dbać o swoje zdrowie” ; 18 – 29/01/21

 • Poznawanie sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Zapoznanie z wyglądem polskiej waluty; wprowadzenie pojęć: monety, bilon. Poznanie litery N,n drukowanej i pisanej. Doskonalenie czytania poprzez rozwiązywanie rebusów obrazkowo – literowych i sylabowych.
 • Poznanie zasad zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy prozdrowotnej. Rozwijanie świadomości istnienia zależności pomiędzy prawidłowym odżywianiem, aktywnością fizyczną a zdrowiem. Rozumienie pojęcia: hartowanie.
 • Poznanie litery S,s drukowanej i pisanej. Czytanie prostych wyrazów składających się z poznanych liter, samodzielne układanie wyrazów z rozsypanki literowej. Wprowadzenie cyfry 6. Doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania.
 • Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych – dostarczenie dzieciom wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu higieny osobistej. Poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się. Przypomnienie wyglądu   i przeznaczenia Piramidy Zdrowia. Rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania warzyw i owoców.

Zagadnienia z języka angielskiego

 1. In the restaurant

What can we order to eat?

Vocabulary: sandwich, spaghetti, pizza, ice cream

What can we order to drink?

Vocabulary: water, juice, milk,

 1. Shapes

Vocabulary: rectangle, triangle, circle, square

Commands: Find… Draw… Show me…

Question: Where is…?

 1. Grandparent’s day

Vocabulary: Grandma, Grandpa, presents

 1. LIBRARY - BEN’S TALE “Little tiger big surprise” – J. Sykes, T Warnes

https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ&t=173s

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4

https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8

https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Plan Daltoński”

 • rozbudzanie inicjatywy i samodzielność dzieci w działaniu i myśleniu
 • wdrażanie dzieci do obowiązków dyżurnego

„Tydzień jubilata”

 • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia