WITAMY W GRUPIE V "Sójki"

sojka gif


Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy piątek miesiąca w godzinach 16:30-17:15.


 


   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE  KWIECIEŃ

Temat 1. „Wielkanoc” (01.04 -10.04.2020r.)

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami
 • pobudzanie wrażliwości ekologicznej podczas siania rzeżuchy
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach
  (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz podczas tworzenia prac plastycznych
 • poszerzanie zasobu słownictwa, oraz uwrażliwiające na dźwięki z otoczenia
 • ćwiczenie umiejętności dobierania w pary, puzzle, utrwalanie liczb do 20
 • poszerzanie zdolności mierzenia długości
 • pobudzanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas obserwacji eksperymentów
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów

Temat 2. „Wiosna wokół nas” (14.04. - 17.04.2020r.)

 • ćwiczenie zdolności segregowania
 • rozwijanie umiejętności tanecznych
 • utrwalanie zasad porządkowania przestrzeni wokół siebie
 • tworzenie hodowli szczypiorku
 • ćwiczenie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek, rebusów
 • utrwalanie orientacji kierunków w przestrzeni oraz zdolności przeliczania
 • tworzenie własnych improwizacji muzycznych podczas wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku
 • utrwalanie zasad dbania o własne zdrowie i innych osób

Temat 3. „Dobry przyjaciel ” (20.04. - 24 .04.2020r.)

 • rozróżnianie dobrych od złych postaw wobec innych ludzi, próba określenia cech dobrego przyjaciela
 • rozwijanie zdolności malowanie farbami, lepienia plasteliną, masą solną
 • ćwiczenie porównywania liczebności dwóch zbiorów w zakresie dostępnym dziecku
  z określeniem gdzie jest „więcej” a gdzie „ mniej”
 • rozwijanie mowy dziecięcej poprzez zadawanie pytań co do treści obejrzanej bajki
 • ćwiczenie myślenia przyczynowo - skutkowego i spostrzegawczości podczas układania historyjki obrazkowej
 • utrwalanie  pojęć „nad”, „pod”, „obok”, „ po lewej, po prawej stronie”
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i empatii

Temat 4. „W wiejskiej zagrodzie” (27.04. - 30.04.2020r.)

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych
 • porównywanie wagi różnych przedmiotów
 • ćwiczenie zdolności pantomimicznych
 • utrwalanie  pojęć „nad”, „pod”, „obok”, „ po lewej, po prawej stronie”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, pamięci, umiejętności globalnego czytania,
  dzielenia na sylaby i głoski
 • ćwiczenie odporności emocjonalnej
 • rozwijanie umiejętności wydzierania papieru

Zajęcia z języka angielskiego

Porównanie świąt Wielkanocnych w Polsce i krajach anglojęzycznych

Zabawy przy piosenkach:

Easter Egg Hunt   https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ

The Way The Bunny Hops https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

How's The Weather? https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

Spring is here https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU

 

 


 

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia