WITAMY W GRUPIE V "SÓJKI"

sojka gif


Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy piątek miesiąca w godzinach 16:30-17:15.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY

 • 03.02.20 godz. 9.10 - Wyjście do szkoły nr 133 w celu zobaczenia przebiegu zajęć

 • 03.02.20 godz.13.30 - Bal Karnawałowy
 •  18.02.20 godz. 10:00 - Wyjście do biblioteki, Al. Zjednoczenia, temat: Japonia

 • czwartkowe zajęcia w MDK-u

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 

LUTY 2020

Temat 1. „Baśnie, bajki, bajeczki (03.02. - 07.02.2020)

 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • projekt edukacyjny “Nasza bajka” przy współudziale taty Adasia
 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)
 • wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

Temat 2. „Muzyka wokół nas” (10.02. - 14.02.2020)

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków filharmonii
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.
 • Instrumenty perkusyjne
 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • Twórcze działania muzyczne
 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).
 • Poczucie przynależności narodowej
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II.
 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne
 • rozpoznawanie instrumentów (nie tylko instrumentów perkusyjnych) po wydawanych dźwiękach.
 • Wypowiedzi ustne
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Temat 3. „ Nie jesteśmy sami w kosmosie” (17.02. - 21.02.2020)

 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie, w sposób pośredni, zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • odczytywanie zapisów matematycznych (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiązywanie.
 • Projekt edukacyjny “Azja”

Temat 4. Projekt edukacyjny „ Pieniądze” (24.02. - 28.02.2020)

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie wartości monet i banknotów (np.: 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.
 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób wykonujących różne zawody (dostępne bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • kupowanie artykułów spożywczych, targowanie się w języku polskim i angielskim
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.

Cele ogólne projektu:

 • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,
 • budowanie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny,
 • uwrażliwianie na sytuacje dzieci wychowujących się w trudnych warunkach,
 • kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
 • wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń.

Język Angielski

I tydzień – Zabawy z piosenką „To market” (przypomnienie). Wprowadzenie nowej piosenki „Pizza”

II tydzień - Kupowanie w sklepie: nazwy owoców, warzyw i słodyczy.

III tydzień - Zabawy z piosenką „Put on your shoes”. Wprowadzenie słownictwa związanego z odzieżą i obuwiem.

IV tydzień – Zabawy z piosenką „Little Snowflake ”

https://www.youtube.com/watch?v=RdXIticrWWM

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s&t=57s

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Plan Daltoński”

 • rozbudzanie inicjatywy i samodzielność dzieci w działaniu i myśleniu
 • wdrażanie dzieci do obowiązków dyżurnego

„Tydzień jubilata”

 • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

“Kodowanie na dywanie” - poszerzanie kompetencji matematycznych dzieci


03.02.2020r. dzieci odwiedziły Szkołę Podstawową nr 133 w Warszawie. Obserwowały przebieg zajęć z języka polskiego w klasie 2. Brały udział w rozwiązywaniu zagadek na temat zawodów, zgłaszały się do odpowiedzi z innmi dziećmi. Zapoznały się z ogólnymi zasadami panującymi w szkole, z tablicą dyżurnych, dzwonków na przerwy i planem zajęć.  Widziały wyposażenie sali oraz prace plastyczne i plastyczno- techniczne na wystawach w korytarzach szkoły.

Chcemy wziąć udział w konkursie zatytułowanym "Maski karnawałowe". Zamierzamy posłać trzy nasze propozycje. Bardzo prosimy o trzymanie kciuków! zdjęcia w galerii

31.01.2020r. w naszej grupie odbyły się zajęcia pt. "Zabawy z literkami", które były obserwowane przez Panią Dyrektor i  nauczycielki z innych grup naszego przedszkola. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, utrwalały nazewnictwo liter, rozróżniały podobne sylaby pisane z dużej i małej litery, rozwiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawach ruchowych, ćwiczeniach grafomotorycznych i plastyczno - technicznych. Nie zabrakło również utrwalania słówek z języka migowego. Można być dumnym z dzieci :) dały z siebie sto procęt możliwości.zdjęcia w galerii

28.01.01.2020 roku byliśmy po raz kolejny w Bibliotece. Dowiedzieliśmy się co nieco o sportach zimowych oraz karnawale i przypomnieliśmy sobie kilka zimowych bajek. Wykonaliśmy bałwana, zatańczyliśmy i zaaranżowaliśmy przedstawienie do dwóch wierszy Doroty Gellner.zdjęcia w galerii

24.01.2020r. Odbyły się zabawy z panią amonitarką z okazji urodzin Marysi i ostatniego jej dnia w przedszkolu. Nie zabrakło zabaw z chustą Klanzy , konkurencji takich jak przeciąganie liny, wyścigi na osiołkach czy w workach. Wszystkie dzieci miały możliwość puszczania dużych baniek. Na koniec zabaw dzieci dostały balony w kształcie psów, ,ośmiornic,mieczy. zdjęcia w galerii

22.01.2020r. W grupie Sójek odbyło się długo wyczekiwane przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka" . Dzieci prezentowały w czasie występów zdolności recytatorskie i wokalne oraz umiejętność wczucia się w role. Na koniec wręczyły babciom i dziakom własnoręcznie zrobione kolorowe kwiaty z bibuły.

17.01.2020r. Gościliśmy tatę Grzesia, który prezentował zasady gry karcianej i opowiedział dzieciom na czym polega wykonywany przez niego zawód. zdjęcia w galerii

08.01.2020r. - Mieszko razem z tatą opowiadali dzieciom z grupy Sójek o zwyczajach i przyrodzie Afryki prezentując im zdjęcia i krótki film z podróży. Obserwowały również muszle i morskie skamieniałości. Tego dnia dzieci przebierały się i słuchały muzykę Afryki  by poczuć jej klimat. Słuchały opowieści z książki pt. "Ewunia w Afryce" , które przybliżyły im wiadomości na temat zwierząt i ludzi w niej mieszkających  i pięknych widoków. Na koniec dzieci stworzyły własną wersję książki o Afryce. zdjęciaw galerii

 

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia