Dyżur wakacyjny w roku szkonym 2017/18 dyzur wakacyjny artykul

w naszym przedszkolu odbędzie sie w terminie 30 lipca - 14 sierpnia 2018 r.

 

DYŻUR WAKACYJNY - POTWIERDZENIE
 
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur czyli do 15 czerwca 2018r.
kwoty 120 zł - przy korzystaniu z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)
lub
kwoty 96 zł przy korzystaniu z 2 posiłków (śniadanie i obiad)

na koto nr 38 1030 1508 0000 0005 5022 3058

W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”
Uwaga!
Żywienie dziecka finansowane przez OPS musi być wcześniej poświadczone dokumentem i przedłożone w Przedszkolu dyżurującym - termin składania dokumentów do 15 czerwca 2018 r. w godz. 8.00 - 16.00. Rodzic zwolniony z opłaty za żywienie przez Dyrektora macierzystej Placówki, zobowiązany jest przedstawić odpowiedni dokument w Przedszkolu dyżurującym.

30 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00  pod adresem:
warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów na dyżur wakacyjny.
Rodzice będą mogli w systemie elektronicznym wskazać turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko.
W celu załogowania się do systemu rodzice korzystają z hasła dostępu do konta założonego przez siebie w 2018 r., dotyczącego innych rekrutacji (np. rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych) lub hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej w której prowadzone są oddziały przedszkolne.
Zarejestrowany wniosek  należy wydrukować, podpisać i  złożyć  w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
Harmonogram oraz zasady zapisów na dyżury wakacyjne znajdują się na stronie Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne


pdf Wniosek o wydanie hasła

 

Pozostałe dokumenty:

pdf Podanie o zwrot nadpłaty

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia