W roku szkolnym 2020/21 przedszkole czynne jest od godziny 07:00 do 17:30.

Bardzo prosimy w miarę możliwości o przestrzeganie czasu przyprowadzania i odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach pracy grup.

Godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola 7.00–8.30 (po godzinie 8.30 pomieszczenia szatni będą dezynfekowane).

Godziny odbioru dzieci z przedszkola 15.00–17.30 (odebranie dziecka przed godz.15.00 będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu).

Organizacja pracy grup:

grupa I „Sikorki”    -  8.00 - 16.30

grupa II „Wróbelki    -  7.30 - 17.30

grupa III „Sroki”   -  8.00 - 16.30

grupa IV „Dzięcioły”   -  8.00 - 17.00

grupa V "Sójki" - 7.30 - 16.30

 Od godz. 7.00 do 7.30 pełni dyżur nauczycielka w grupie V, proszę o kierowanie się do szatni C

  W godzinach 17.00 - 17.30 wszystkie dzieci łączone są w grupie V (wejście do szatni C)

Organizacja pracy grup dopuszcza tzw. parowanie oddziałów, co zminimalizuje stykanie się ze sobą wszystkich grup w ciągu dnia.

       Łączenie grup:

I „Sikorki” i II „Wróbelki”

III „Sroki”„” i IV „Dzięcioły”

II "Wróbelki" i V „Sojki”

Mamy nadzieje, że w tych szczególnych warunkach wzajemna współpraca i poważne potraktowanie zasad organizacji pracy przedszkola pozwolą nam zapewnić bezpieczną opiekę i zminimalizować ryzyko zachorowania. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i samodyscyplinę dla dobra nas wszystkich. Dziękujemy :)

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia