Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole  
 
OGÓLNIE O SYSTEMIE
1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie czasu pobytu przy wykorzystywaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
2.Imiennne Karty Zbliżeniowe Rodzice zamawiają i otrzymują w przedszkolu.Pierwsza Karta jest bezpłatna i obowiązuje przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.
3. Koszt uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają Rodzice.
4. Panel Rodzica służy do obsługi systemu od strony Rodziców.
5. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta zbliżeniowa traci swoją ważność. 
Wpłaty należy dokonać na niżej podany nr konta Rady Rodziców :
43 1020 1026 0000 1802 0015 2249
 
PRZYPROWADZANIE DZIECI
1. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola Rodzice zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej do czytnika z napisem WEJŚCIE.
 
MODUŁ ONLINE DLA RODZICÓW
1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla Rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie:
iprzedszkole. progman.pl.
2. Dostęp do modułu dla Rodziców możliwy jest po aktywacji konta.
Dostęp do modułu dla Rodziców wygasa po roku od daty jego utworzenia.
5. Po aktywacji konta przez Rodziców w/w moduł w systemie iPrzedszkole zapewnia:
- bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zalegości lub nadpłat
- możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi Rodzicami za pośrednictwem komunikatora
- zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz 9.00 danego dnia upoważnia przedszkole do nienaliczania opłaty za żywienie dziecka w tym dniu.
 
PODSUMOWANIE KOŃCOWE:
1.  Podana procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013. do odwołania.
2. Rodzice zobowiązani są do jej stosowania i przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka.
3. Odbiór kart potwierdzają Rodzice własnoręcznym podpisem na listach dostępnych u kierownika gospodarczego.
4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela Rodzicom firma ProgMan, a z wewnętrzną obsługą kierownik gospodarczy lub dyrektor.
5. Administratorem danych osobowych  zawartych w systemie iPrzedszkole jest przedszkole Nr 97 Leśna Polanka w Warszawie przy ulicy Twardowskiej 23.

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia