OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU szkolnym 2019/20

Od 1 września 2019 r. nauczanie, wychowanie i opieka nad wszystkimi dziećmi realizowane są w przdszkolu bezpłatnie.

Szanowni Rodzice,

w Przedszkolu obowiązuje elektroniczny system naliczania opłat za żywienie dziecka i  radę rodziców. System działa z użyciem indywidualnych kart zbliżeniowych. System umożliwia rodzicom dostęp do modułu zawierającego bieżące informacje o opłatach.

Miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca.

Opłata za żywienie  za dzień - 10 zł  - trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek

                                                     8 zł - dwa posiłki: śniadanie i obiad dla dzieci 5- godzinnych, których rodzice zadeklarowali pobyt w przedszkolu do godz.13

Opłata za żywienie w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu jest odliczana w miesiącu następnym.

NUMERY KONT

Żywienie - 38 1030 1508 0000 0005 5022 3058

Rada Rodziców 43 1020 1026 0000 1802 0015 2249

Opłata za żywienie płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w  Przedszkolu.
 

Proszę zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU:

PRZEDSZKOLE NR 97

Bank Handlowy w Warszawie Konto nr: 38 1030 1508 0000 0005 5022 3058

opłata za……  …żywienie za .....(np.Olę Kowalską )... za m-c ( Wrzesień 2019)

W przypadku wpłaty na nieodpowiednie konto, należy dokonać powtórnej wpłaty na właściwe konto. Rozliczenie nadwyżki nastąpi w następnym miesiącu. 

 

 

 

 

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia