WITAMY W GRUPIE II "Wróbelki"
bird flying animated 1

Dzień otwarty dla rodziców

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 17:00-17:30.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - LUTY

11.02 – Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej – wycieczka do lasku bielańskiego

13.02 godz. 10:20 „Karuzela, karuzela…- zabawy starej warszawy

15.02 Międzynarodowy Dzień Oszczędzania Energii – pogadanka połączona z filmem „Oszczędzanie energii” – biocity.pl

17.02 Dzień Kota - 18.02 godz. 10:00- Wyjście do biblioteki na zajęcie pt.: „Koty”

19.02 Bal karnawałowy

22.02 godz. 9:15 Przedstawienie teatralne „Jak Krzyś pomógł rodzicom odzyskać czas” teatr O rety


ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 LUTY 2019

Temat I: Baśnie, bajki, legendy (realizacja 4-12.02)

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich oraz umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji. Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej. Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia. Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci. Rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Doskonalenie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią rozbudzanie fantazji i wyobraźni. Rozwijanie umiejętności teatralnych.

Temat II: Bale, bale w karnawale (realizacja 13-22.02)

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi, kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji. Rozwijanie poczucia rytmu i kształtowanie umiejętności współpracy w parach. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób. Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.

Temat III: Wrażenia i uczucia (realizacja 25-28.02)

Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć oraz doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny. Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem. Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc. Wyzwalanie kreatywności twórczej

Język angielski

Winter weather

What is the weather like today?

It’s snowing. It’s cold.

Seasons: spring, summer, autumn, winter

  1. Let’s make a snowman.

Vocabulary: snow, snowman, snowball, angel.

  1. Winter clothes

Vocabulary: boots, hat, scarf, jacket, gloves.

Take off…

Put on…

  1. Instruments

Vocabulary: rattle, trumpet, guitar,

piano, violin

  1. Library – Ben”s Tale: J. Donaldson, A. Scheffler “The Gruffalo’s Child”

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

https://www.youtube.com/watch?v=-kgpy-m9B6s

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

  • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

  • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
  • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Tydzień jubilata”

  • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English”

  • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

 


 STYCZEŃ - LUTY

18.02.2019 lekcja biblioteczna - "Światowy Dzień Kota". zdjęcia w galerii
 
31.01.2019 "Wróbelki na zimowym spacerze w lesie Lindego". zdjęcia w galerii
28.01.2019   "Wróbelki " w   Bibliotece Publicznej przy Al. Zjednoczenia na lekcji pod tytułem: "W świecie baśni". zdjęcia w galerii
 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia