WITAMY W GRUPIE II "Wróbelki"
bird flying animated 1

Dzień otwarty dla rodziców

 Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy poniedziałek  miesiąca w godzinach: 16:30-17:15


 
WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY
 • 03.02.20 godz.13.30 - Bal karnawałowy
 • 17.02.20 godz. 10.00 - wycieczka do biblioteki ul. Al. Zjednoczenia
 • Warsztaty kulinarne - Serowe myszki - samodzielne przygotowanie na śniadanie kanapek z serem
 

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

    LUTY 2020

TEMAT I: Bajki, baśnie, bajeczki (03 – 07.02.)

 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • Dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • Wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
 • Rytmiczny podział słów (na sylaby).
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

TEMAT II: Muzyka wokół nas ( 10 -14.02)

 • Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie nazw instrumentów
 • Poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 • Tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 • Rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 • Odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
 • Zapamiętywanie krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

TEMAT III: Nie jesteśmy sami w kosmosie (17 – 28. 02)

 • Poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
 • Oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
 • Przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 • Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Język Angielski

 1. Winter weather

What is the weather like today?

It’s snowing. It’s cold.

Seasons: spring, summer, autumn, winter

 1. Let’s make a snowman.

Vocabulary: snow, snowman, snowball, angel.

 1. Winter clothes

Vocabulary: boots, hat, scarf, jacket, gloves.

Take off…

Put on…

 1. Library – Ben”s Tale: J. Donaldson, A. Scheffler “The Gruffalo’s Child”

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

Realizowane Programy

Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w ogrodzie przedszkolnym
 • Przestrzeganie norm i zasad grupowych zawartych w kodeksie przedszkolaka

Cała Polska czyta dzieciom – udział w programie „Czytające przedszkola”

 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy
 • Wprowadzanie dzieci w świat literatury dziecięcej – baśnie, bajki, legendy

Tydzień Jubilata

 • Świętowanie urodzin każdego przedszkolaka

Plan Daltoński

 • Rozbudzanie inicjatywy i samodzielność dzieci w działaniu i myśleniu
 • Wprowadzenie wizualizacji porządku dnia w grupie przedszkolnej w formie graficznej

Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować

 • Wprowadzanie elementów kodowania do codziennych zajęć dydaktycznych w przedszkolu

Program Kulinarne przysmaki

 • Kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych
 • Rozwijanie samoobsługi oraz sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami, np. sztućcami


Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia