WITAMY W GRUPIE II "Wróbelki"
bird flying animated 1

Dzień otwarty dla rodziców

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 17:00-17:30.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - GRUDZIEŃ
 

3.12 - wyjście do biblioteki na ul. Zjednoczenia – spotkanie mikołajkowe

7.12 - Wigilia grupowa połączona z warsztatami świątecznymi godz. 15.30

13.12 - Kolędować nadszedł czas” - koncert kolęd i pastorałek

17.12 - Choinka z Mikołajem - godz. 13.30

W każdy piątek wyjścia na zajęcia muzyczno -taneczne do MDK- u ul. Cegłowska


ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 GRUDZIEŃ 2018

Temat I: Grudniowe życzenia (realizacja 3 - 7.12)

Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych. Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania. Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego - poszerzanie słownika o pojęcie adres; wdrażanie do posługiwania się adresem. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Rozwijanie sprawności manualnych. Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym. Zapoznanie z tradycją ozdabiania choinki.

 

Temat II: Święta za pasem (realizacja 10 -14.12)

Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi; doskonalenie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci; rozwijanie percepcji słuchowej. Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.

 

Temat III: Świąteczne tradycje (realizacja 17 - 21.12)

Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Kształtowanie umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi. Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości; kształtowanie umiejętności wczuwanie się w emocje najbliższych. Rozwijania zmysłu węchu. Doskonalenie równowagi oraz szybkiej reakcji na sygnały słowne i muzyczne

 

Temat IV: Witamy Nowy Rok (realizacja 24 - 31.12)

Kształtowanie umiejętności planowania. Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech. Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie; doskonalenie umiejętności manualnych. Poszerzenie słownika o nazwy miesięcy. Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu; doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby

Język angielski

In the house

    Vocabulary: bed, door, window

            What is this?

            Show me…

            What is missing?

            Open…

            Close…

 1. Christmas

    Vocabulary: Santa Claus, a Christmas tree, a   

             Christmas card, a Christmas chain, Christmas 

             carols, a bell, a horse, a sleigh

 1. Christmas songs:
 • We wish you a Merry Christmas
 • Jingle bells
 • Little Snowflake
 1. Library: “Penny and Pup” L. Jennings

 https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE

https://www.youtube.com/watch?v=zKsNAeYIsAk

https://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Tydzień jubilata”

 • celebrowanie urodzin dzieci

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

 LISTOPAD

30.11 grupa "Wróbelków" gościła w przedszkolu mamę Jeremiego, która przeczytała dzieciom fragment książki J.Bednarek "Niesamowite przygody 10 skarpetek". Dziękujemy za to miłe spotkanie. zdjecia w galerii

Dnia 19.11 "Wróbelki" udały się do biblioteki na zajecia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Oglądaliśmy książki tematyczne. Odśpiewaliśmy hymn narodowy. zdjęcia w galerii

Dnia 14.11 grupa II "Wróbelki"odwiedziła pobliski zakład szewski pana Zdzisława Kalinowskiego. Pan opowiedział nam o swojej pracy zawodowej oraz pokazał narzędzia służące mu do naprawy obuwia. Szczególny entuzjazm przedszkolaków wywołał drewniany gwóźdź. Dzieci były bardzo zainteresowane rozmową. Wzbogaciły swój jezyk i wiedzę na temat zanikającego zawodu szewca. zdjęcia w galerii

"Wróbelki" w ramach oobchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zapoznały się z symbolami narodowymi, śpiewały hymn Polski oraz wykonały flagę w barwach narodowych. zdjecia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia