WITAMY W GRUPIE II "Wróbelki"
bird flying animated 1

Dzień otwarty dla rodziców

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 17:00-17:30.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - CZERWIEC

3 czerwiec (poniedziałek) 10.00 Dzień Dziecka – „Dzień Sportu" i przedstawienie teatralne przygotowane przez Teatrzyk Rodzica pt.: „ Czarnoksiężnik z krainy Oz”

6 czerwiec (czwartek) koncert „W mieście też były tańce - suita pieśni i tańców mieszczan żywieckich”

Cd. realizacji programu WIE:

  • Spotkanie z pracownikami Instytutu Węgierskiego
  • Dni Włoskie – kontynuacja zajęć prowadzonych przez studentów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

    CZERWIEC 2019

Dzień Dziecka (realizacja: 3-7.06)

Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków, przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności. Pobudzanie do działań artystycznych. Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie. Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego. Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy. Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni. Nauka współdziałania w grupie.

Zwierzęta duże i małe (realizacja: 10-14.06)

Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce. Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie. Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta. Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.

Lato! Wakacje! (realizacja: 17-28.06)

Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem. Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami. Rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych. Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych. Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych. Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego je świata Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i zimne. Zapoznanie dzieci z pracą artysty: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się. Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres. Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola.

Język Angielski

  1. At a shop

Vocabulary: bread, milk, cheese, hamster, fruits . I would like to buy…

  1. Summer

Sports: gymnastic, cycling, tennis, running, swimming, football, basketball, volleyball . I like…   I don’t like…

  1. Holidays

Vocabulary: sea, lake, mountain

What can we do on holidays?

LIBRARY: Ben’s Tale:  “The snail and the whale” J. Donaldson

Realizowane Programy

"Odkrywamy Europę w Przedszkolu nr 97 "Leśna Polanka"

- zwiększenie zainteresowania dzieci krajami Unii Europejskiej -otwarcie się na inne kultury i społeczności.  

  Projekt w ramach WIE  - Termin realizacji projektu: 01.03.2019 - 31.05.2019, zajęcia realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola” 

- codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

-  utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym

-  uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

-  wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Tydzień jubilata”  

-  systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English” 

- poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

Program: "Spotkanie z Leonem”

- profilaktyka agresji u dzieci - zajęcia z panią psycholog MARZEC

Dnia 20/03/2019 r. grupę "Wróbelki" odwiedził miły gość - świnka morska o imieniu Cieszysław. Taką miłą niespodziankę sprawiła nam Pani Iwonka. zdjęcia w galerii
Dnia 19/03/2019 r. grupa "Wróbelki" poznała kraje Unii Europejskiej. zdjęcia w galerii
Dnia 13/03/2019 r. grupa Wróbelki gościła na zajęciu mamę Tadzia, która przeczytała dzieciom książeczkę pod tytułem "Pan Sowa jedzie na wakacje". zdjęcia w galerii
Dnia 13/03/2019 r, Wróbelki wzbogaciły ogródek przedszkolny o sadzonki przebiśniegów. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia