WITAMY W GRUPIE III "Sroki"
sroczki

Dzień otwarty dla rodziców

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 16:15-17:00.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - KWIECIEŃ

 • Lekcja europejska – 17.04.19r.
 • Koncert muzyczny - „Krakowiaczek ci ja - najpiękniejsze melodie i tańce Małopolan” 18.04.19r.
 • Przedstawienie teatralne - "Smok Wawelski" - 04.19r.
 • Wyjazd na przedstawienie teatralne pt. „Legenda o Syrence” do Teatru Guliwer -26.04.19r.,
 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury – kontynuowanie przygód Misia Gilgotka,
 • Nasza piękna Polska – projekt wysyłania i odbierania pocztówek z różnych zakątków Polski

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

      KWIECIEŃ 2019

I Praca rolnika  realizacja: 01-05.04.2019r.

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi;
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta;
 • budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin, rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów;
 • zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych;
 • kształtowanie umiejętności współpracy;
 • kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku;
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych;
 • zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku.

II Dbajmy o naszą planetę realizacja: 08-12.04.2019r.

 • rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;
 • zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu;
 • wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi;
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • poznanie sposobów wykorzystania prądu;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

III Wielkanoc realizacja: 15-19.04.2019r.

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat;
 • doskonalenie umiejętności manualnych;
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi;
 • rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych;
 • rozwijanie umiejętności składania życzeń;
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj;
 • wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

IV Tajemnice książek realizacja: 22.04-30.04.2019r.

 • rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki;
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
 • budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru;
 • poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika, redaktora, drukarza;
 • rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania;
 • kształtowanie po-czucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni;
 • wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep;
 • zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni;
 • zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek;
 • rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:

 • przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy i prawidłowego korzystania z zabawek ogrodowych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
 • zabawy i gry integracyjne.

Praca indywidualna:

 • utrwalanie i przypominanie zasad kodeksu przedszkolaka,
 • zabawy integracyjne grupowe i indywidualne,
 • doskonalenie motoryki małej poprzez wyklejanie, wycinanie nożyczkami, lepienie z plasteliny,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • indywidualne prace pozwalające wydłużyć czas koncentracji uwagi.

Zajęcia z języka angielskiego:

 1. Jobs

Vocabulary: a teacher, a policeman, a doctor, a fireman, a postman,  a pilot,

What do you want to be?

What you gonna be?

I’m gonna be a…

 1. The animals on the farm

Vocabulary: a cow, a horse, a pig, a chicken,

a rooster, a duck, a sheep, a goat,

 1. Easter

Vocabulary: a bunny,  an egg, a basket,  

LIBRARY:  Ben’s Tale: “The great goat chase” T. Bonning

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU 

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

 

Realizowane programy:

 1. Program ekologiczny.

Przygotowanie dzieci do intelektualnego i emocjonalnego współistnienia z przyrodą; kształtowania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; wzmożenie użyteczności działań we współpracy ze środowiskiem

 1. Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak

Celem programu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Pragniemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i godności własnej oraz radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.

 1. Program „Tydzień dla Jubilata”

Program polega na wspólnym świętowaniu urodzin każdego dziecka w grupie wspólnie z rodzicami. 

 1. Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie dzieciom ulubionych bajek, opowiadań. Zachęcanie do aktywnego wypowiadania się na ich temat. Zapraszanie rodziców do uczestniczenia w czytaniu bajek.

 1. Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Projekt wędrującego Misia. Liczy się dobra zabawa, a przez nią promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.


MARZEC

Dnia 29 marca Sroczki poznały nową technikę zdobywania wiedzy zwaną "metodą stacyjną". Miały za zadanie wykonać we własnym tempie i kolejności  po jednym zadaniu w poszczególnej stacji: w stacji klocków - zbudować domek dla Kłapouchego, w stacji kuchennej - ulepić z plasteliny jakiś smakołyk dla Puchatka, w stacji plastycznej - zrobić dla niego laurkę, w stacji logicznego myślenia - wykonać zadanie wymagajace umiejętnosci logicznego łączenia faktów, w stacji przyrodniczej - pogrupować owoce i warzywa. Przy okazji dzieci samodzielnie kontrolowały wykonywanie poszczególnych zadań oznaczając je na tablicy. Brawo dla Sroczek!!! zdjęcia w galerii

Dnia 28 marca braliśmy udział w zajęciach utrwalających naszą wiedzę o Węgrzech. Zatańczyliśmy "Taniec węgierski" Brahmsa z kolorowymi wstążkami. Wysłuchaliśmy hymnu narodowego Węgier. Stworzyliśmy flagę kraju. zdjecia w galerii

Dnia 25 marca Sroczki wyruszyły po raz kolejny na pocztę. W ramach projektu "Piękna nasza Polska" wysłaliśmy pocztówki do kolejnych przedszkoli. zdjęcia w galerii

Dnia 22 marca Sroczki dowiedziały się jakie ptaki przylatują do nas z nadejściem wiosny. Ruszyliśmy do Lasku Lindego z nadzieją, że uda nam się spotkać jakiegoś poznanego ptaka. Słyszeliśmy je zapewne wszystkie, natomiast spotkaliśmy dzięcioła oraz skowronka, choć co do tego ostatniego zdania były podzielone...część dzieci uważała, że to wróbelek. zdjęcia w galerii

Dnia 20 marca odwiedził nas nietypowy gość - maleńka świnka morska Skinny. Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi, co lubi jeść i jak należy o nią dbać, by rosła zdrowa i szczęśliwa. Dziękujemy pani Iwonce za umożliwienie tego spotkania. zdjęcia w galerii

Dnia 19 marca Sroczki poszukiwały odpowiedzi na pytanie"Co to jest Unia Europejska?". Zbudowaliśmy mapę państw członkowskich, poznaliśmy walutę oraz flagę UE. Dowiedzieliśmy się na czym polega stowarzyszenie państw europejskich. Wysłuchaliśmy "Ody do radości". Na koniec stworzyliśmy flagę Francji. zdjęcia w galerii

Dnia 18 marca Sroczki brały udział w zbawach matematycznych w Ogrodach Williego. Był to rewelacyjny moment, by mogły poćwiczyć nie tylko znajomość liczb, ale również współdziałanie w grupie, a był to warunek konieczny, by ukończyć powierzone zadania. Brawo Sroczki!!! zdjecia w galerii

Dnia 15 marca Sroczki udały się na spacer do Lasku Lindego. Szukaliśmy pierwszych oznak wiosny nawołując ją. Przytulaliśmy się do drzew, by nam wyszeptały, czy widziały gdzieś wiosnę, a przy okazji zostawiliśmy trochę nasionek dla ptaków. zdjęcia w galerii

W ostatnim tygodniu Sroczki uczestniczyły w projekcie edukacyjnym "Tydzień bez zabawek". Zaczęliśmy od spakowania wszystkich kolorowych zabwek i po pierwszej chwili zdziwienia zaczęła się niezwykle kreatywna działalność twórcza. Stworzyliśmy różnego rodzaju bloki i ulice, zbudowaliśmy samochody. Przyrządziliśmy własną pizzę. Mogliśmy się pochwalić prawdziwą pralką. Dzieciom spodobały się pudełkowe łapy smoka. Salę przedszkolną wypełniły kolorowe tekturowe motylki. W galerii zawisły przepiękne koty wykonane z gazet. Największym zainteresowaniem cieszył się jednak nasz wielki kartonowy domek oraz kabriolet, które zostały własnoręcznie przez dzieci przystrojone. To był niezwykły tydzień, bo okazało się, że dzieci podejmując samodzielną działalnosć twórczą, tworzyły nietuzinkowe, wyjątkowe rzeczy. zdjecia w galerii

Dnia 5 marca uczestniczyliśmy w zabawach z masą solną. Zorganizowała je nam mama Leonka, przynosząc mnóstwo masy solnej. Pomysłom na figurki z masy solnej nie było końca. Dziękujemy za niezwykle kreatywny czas. zdjecia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia