WITAMY W GRUPIE III "Sroki"
sroczki

Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 16:45-17:30


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY

W poniedziałek 7.10 "Sroczki" jadą komunikacją miejską na wystawę:

" KRAINA DŹWIĘKU I OBRAZU" w Atrium Targówek

Z przedszkola wychodzimy o 8:50. Powrót około godz.12:30.

Tego dnia śniadanie będzie podane o 8:15.

 • 07.10.19 r. - Wyjście na wystawę „Kraina dźwięków i obrazu” godz. 10:00.
 • 14.10.2019 godz. 9.30, Przedstawienie teatralne "Baśniowy pokoik" Teatr dobrego serca
 • Wyjścia do MDK-u na zajęcia muzyczno-ruchowe


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

  PAŹDZIERNIK

I Idzie jesień… przez ogród i sad, realizacja: 01-04.10.2019r.

 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej,
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • tworzenie prostych melodii,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów,
 • rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych,
 • kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej .

II Idzie jesień… do zwierząt, realizacja: 07-11.10.2019r.

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów,
 • wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań,
 • uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią,
 • przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli),
 • poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy),
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenie umiejętności odtwarzania w skupieniu prostych przebiegów rytmicznych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów,
 • kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania, wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

III Co z czego otrzymujemy?, realizacja: 14-18.10.2019r.

 • rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa,
 • dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba,
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia dykcji podczas śpiewu,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • poznawanie zastosowania węgla i wełny,
 • poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny,
 • pobudzanie zmysłów,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,
 • utrwalanie nazw liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

IV Idzie jesień… z deszczem, realizacja: 21-31.10.2019r.

 • utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości,
 • wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów,
 • rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozumienie pojęcie stałości liczby,
 • rozwijanie współdziałania,
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
 • rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków czy prognozy pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Zajęcia z języka angielskiego:

 

Realizowane programy:

 1. Program ekologiczny.

Przygotowanie dzieci do intelektualnego i emocjonalnego współistnienia z przyrodą; kształtowania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; wzmożenie użyteczności działań we współpracy ze środowiskiem

 1. Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak

Celem programu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Pragniemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i godności własnej oraz radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.

 1. Program „Tydzień dla Jubilata”

Program polega na wspólnym świętowaniu urodzin każdego dziecka w grupie wspólnie z rodzicami. 

 1. Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie dzieciom ulubionych bajek, opowiadań. Zachęcanie do aktywnego wypowiadania się na ich temat. Zapraszanie rodziców do uczestniczenia w czytaniu bajek.


26.09. - Zajęcia gimnastyczne z taekwondo prowadzone przez trenera Macieja Kęsickiego. zdjęcia w galerii

23.09. - "Witamy jesień" wycieczka do Lasku Lindego. Celebrujemy pierwszy dzień jesieni. Szukamy w przyrodzie oznak nowej pory roku. zdjęcia w galerii

23.09. - zajęcia sportowe na terenie AWF w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Propagowanie aktywnego stylu życia. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia