WITAMY W GRUPIE III "Sroki"
 
sroczki

Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 16:45-17:30
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE CZERWIEC

 

Temat kompleksowy: „Niby tacy sami jednak inni” realizacja: 1.06 - 5.06.2020r.

 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci o odmiennym wyglądzie oraz do dzieci niepełnosprawnych
 • poznawanie i nazywanie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych; uświadomienie, że przeżywają i odczuwają je wszyscy ludzie
 • próby wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras
 • wzbogacenie słownika o wyraz: „tolerancja”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami podczas wycinania różnych form z papieru
 • poprawne posługiwanie się nazwami dni tygodnia
 • poznawanie nazw miesięcy letnich
 • porównywanie ciężaru przedmiotów, zapoznanie z wagą szalkową

Temat kompleksowy: „Wakacyjne podróże” realizacja: 8.06 -12.06.2020r

 • zapoznanie z globusem - kulistym modelem Ziemi
 • odszukanie na nim kontynentów, oceanów
 • rozbudzanie zainteresowań dziecięcych życiem ludzi żyjących na innych kontynentach, poznawanie ich kultur, zwyczajów
 • dowiadywanie się o istnieniu różnych egzotycznych gatunków roślin, zwierząt
 • zapoznanie z mapą Polski
 • wskazywanie na niej gór, wyżyn, nizin, morza bałtyckiego
 • poznanie zasad bezpiecznego wypoczynku na wakacjach
 • rozwijanie umiejętności liczenia, dokonywanie ćwiczeń w dodawaniu i odejmowaniu
 • poznawanie charakterystycznych cech lata w świecie przyrody

Temat kompleksowy: „Pożegnania naszedł czas” realizacja: 15.06 - 19.06.2020r

 • rozwijanie mowy dzieci poprzez zachęcanie do wypowiadania się na temat wrażeń z pobytu w przedszkolu oraz planów wakacyjnych
 • obserwowanie zmian zachodzących w świecie zwierząt i roślin w okresie lata
 • utrwalenie nazw pór roku
 • nazywanie owoców dojrzewających w czerwcu (truskawki, czereśnie)
 • w dalszym ciągu nabywanie kompetencji w liczeniu: doliczanie i odliczanie w zakresie 10 - na prostych przykładach

Temat kompleksowy: „Zabawki ekologiczne” realizacja: 22.06 - 30.06.2020r

 • kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej - możliwość ponownego wykorzystania odpadów
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier, szkło) i ich właściwościami
 • rozwijanie zdolności manualnej
 • kształtowania umiejętności przestrzegania przyjętych norm i zasad w zabawach
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni

Zajęcia z języka angielskiego

I tydzień: Weather - prezentacja interaktywna

II tydzień: Jungle and savanna animals - prezentacja interaktywna

III tydzień: Healthy/unhealthy food - prezentacja interaktywna

IV tydzień: Hide and seek - gra interaktywna

https://pl.padlet.com/magdakrzyzanowska/s7u15eq664alqwfz?fbclid=IwAR0mcusTGqgTDAZ7WyyDboFXHxNzyGLRIqXl0W3MjM7w3A58W5O-RRn1Ng8

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia