WITAMY W GRUPIE III "Sroki"
sroczki

Dzień otwarty dla rodziców

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 16:15-17:00.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - CZERWIEC

 • 03.06. - Teatr Rodzica przedstawienie pt. „Wielki czarodziej Oz”, „Dzień Dziecka - Dzień Sportu” godz. 9.30
 • 05.06. - Spotkanie edukacyjne prowadzone przez studentki UKSW w ramach realizacji „Tygodnia włoskiego”
 • 06.06. - „W mieście też były tańce - suita pieśni i tańców mieszczan żywieckich” godz.10.20
 • 10.06. - Spotkanie edukacyjne prowadzone przez studentki UKSW w ramach realizacji „Tygodnia włoskiego”
 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury – kontynuowanie przygód Misia Gilgotka
 • Nasza piękna Polska – projekt wysyłania i odbierania pocztówek z różnych zakątków Polski


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

      CZERWIEC 2019

I Dzień Dziecka realizacja: 03-07.06.2019r.

 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków;
 • przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności;
 • pobudzanie do działań artystycznych;
 • uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie;
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego;
 • zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie;
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni;
 • rozwijanie zdolności plastycznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;
 • nauka współdziałania w grupie;
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.

II Zwierzęta małe i duże realizacja: 10-14.06.2019r.

 • poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce;
 • rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie);
 • doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • kształtowanie zdolności plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie;
 • rozwijanie umiejętności technicznych;
 • kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych;
 • zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat

III Lato realizacja: 17-21.06.2019r.

 • zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem;
 • wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;
 • rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych;
 • uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych;
 • rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • zapoznanie dzieci z kolorami tęczy;
 • kształcenie umiejętności wnioskowania;
 • wdrażanie dzieci do systematycznej pracy;
 • zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego je świata;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni;
 • utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i zimne;
 • zapoznanie dzieci z pracą artysty: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka.

IV Wakacje realizacja: 24-28.06.2019r.

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych;
 • doskonalenie emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz;
 • doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji;
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat;
 • rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie;
 • zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji kartek do przedszkola.

·

Zajęcia z języka angielskiego:

 1. At a shop

Vocabulary: bread, milk, cheese, hamster, fruits. I would like to buy…

 1. Summer

Sports: gymnastic, cycling, tennis, running, swimming, football, basketball, volleyball . I like…  I don’t like…

 1. Holidays

Vocabulary: sea, lake, mountain

What can we do on holidays?

LIBRARY: Ben’s Tale:  “The snail and the whale” J. Donaldson

Realizowane programy:

 1. Program ekologiczny.

Przygotowanie dzieci do intelektualnego i emocjonalnego współistnienia z przyrodą; kształtowania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; wzmożenie użyteczności działań we współpracy ze środowiskiem

 1. Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak

Celem programu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Pragniemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i godności własnej oraz radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.

 1. Program „Tydzień dla Jubilata”

Program polega na wspólnym świętowaniu urodzin każdego dziecka w grupie wspólnie z rodzicami. 

 1. Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie dzieciom ulubionych bajek, opowiadań. Zachęcanie do aktywnego wypowiadania się na ich temat. Zapraszanie rodziców do uczestniczenia w czytaniu bajek.

 1. Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

Projekt wędrującego Misia. Liczy się dobra zabawa, a przez nią promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.


MAJ - CZERWIEC

Dnia 17 czerwca Sroczki wyruszyły na wycieczkę na Filipiny. Udało się nam to dzięki mamie Stasia, która opowiedziała nam o swojej podróży do tego egzotycznego kraju. Dziękujemy za to spotkanie. zdjecia w galerii

Dnia 13 czerwca po raz kolejny mieliśmy wspaniałego gościa z "Przystanku Twórczość". Tym razem bawiliśmy się kolorami, barwiliśmy bibułę i mogliśmy potem mieszać kolory. Używaliśmy farb tworząc najpiękniejsze obrazy. zdjecia w galerii

Dnia 4 czerwca Sroczki przeprowadziły bardzo ważną rozmowę na temat:"Jakie prawa mają dzieci?". Stworzyły też pracę plastyczną pt:" Drzewo praw dziecka" z zastosowaniem bąbelkowej metody pracy z farbami. Efekt piorunujący. zdjecia w galerii

Dnia 30 maja Sroczki miały gości z "Przystanku Twórczość". Panie zapoznały nas z książką "Turlututu, a kuku to ja" H. Tullet. Mieliśmy okazję współtworzyć tą opowieść. Stworzyliśmy naszych własnych kosmitów w kapsułach, co było dla nas ogromnym polem do ukazania swej kreatywności. Przy okazji braliśmy udział w niezwykłych zajeciach sensorycznych. Dziękujemy za to wspaniałe spotkanie. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia