WITAMY W GRUPIE III "Sroki"
sroczki

Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 16:45-17:30


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

  LUTY 2019

Temat I: Baśnie, bajki i bajeczki (realizacja 3-7.02)

Dokonywanie oceny postępowania bohatera baśni. Odgrywanie scenek darmowych, odgrywanie swojej roli w teatrzyku cieni. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8. Wdrażanie do posługiwania się umownymi znakami. Wymyślanie zakończenia historyjki obrazkowej i opowiadanie jej. Układanie obrazków historyjki według kolejności zdarzeń, opowiadanie jej. Wygrywanie na bębenku przedstawionych rytmów. Rozpoznawanie rekwizytów pochodzących z różnych baśni, rozwiązywanie zagadek.

Temat II: Muzyka wokół nas (realizacja 14.02-14.02)

Wymienianie nazw instrumentów i nazw muzyków grających na nich. Określanie charakteru muzyki (wesoła, smutna, szybka, wolna …). Wymienianie zasad zachowania obowiązujących podczas koncertu. Układanie działań do sytuacji przedstawionych na obrazkach. Zapoznanie z twórczością F. Chopina. Granie na poznanych instrumentach perkusyjnych i poruszanie się odpowiednio do gry, w określonym metrum. Rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczby 9. Dzielenie instrumentów na perkusyjne, dęte i strunowe.

Temat III: Nie jesteśmy sami w kosmosie (realizacja 20-24.02)

Wymienianie nazwy planet wchodzących w skład Układu Słonecznego. Wskazywanie Ziemi na obrazku Układu Słonecznego. Wypowiadanie się na temat opowiadania. Nadawanie nazwy wymyślonym mieszkańcom planet (przez analogię). Wymienianie właściwości fizyczne octu, sody, oleju, barwnika. Układanie historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością zdarzeń. Wykonywanie układu ruchowego do piosenki.

Temat IV : „Mój wymarzony zawód”- projekt (realizacja 24-28.02)

Rozwijanie preorientacji zawodowej. Poznanie różnego typu zawodów. Wzbogacanie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami. Wyposażenie dzieci, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi mi rozwój wyobraźni. Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Rozwijanie możliwości formułowania pytań. Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu.

Zajęcia z języka angielskiego:

 

Realizowane programy:

  1. Program ekologiczny.

Przygotowanie dzieci do intelektualnego i emocjonalnego współistnienia z przyrodą; kształtowania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; wzmożenie użyteczności działań we współpracy ze środowiskiem

  1. Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak

Celem programu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Pragniemy zapewnić naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i godności własnej oraz radosnego i szczęśliwego dzieciństwa.

  1. Program „Tydzień dla Jubilata”

Program polega na wspólnym świętowaniu urodzin każdego dziecka w grupie wspólnie z rodzicami. 

  1. Cała Polska czyta dzieciom

Czytanie dzieciom ulubionych bajek, opowiadań. Zachęcanie do aktywnego wypowiadania się na ich temat. Zapraszanie rodziców do uczestniczenia w czytaniu bajek.


"Tak bawią się dzieci na zajęciach z języka angielskiego. Aż trudno złowić statyczną chwilę :)" zdjęcia w galerii

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia