WITAMY W GRUPIE IV "Dzięcioły"

dzieciol37


Dzień otwarty dla rodziców

 Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w drugi piątek miesiąca w godzinach: 17:00-17:45


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY

 • 01.10.19 r. - Wyjście na wystawę „Kraina dźwięków i obrazu” godz. 10:00.
 • 14.10.2019 godz. 9.30, Przedstawienie teatralne "Baśniowy pokoik" Teatr dobrego serca,
 • Czwartkowe wyjścia do MDK-u na zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • Mały Miś w świecie wielkiej literatury - kontynuowanie przygód Misia Gilgotka.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2019

I Idzie jesień… przez ogród i sad, realizacja: 01-04.10.2019r.

 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej,
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • tworzenie prostych melodii,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów,
 • rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych,
 • kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej .

II Idzie jesień… do zwierząt, realizacja: 07-11.10.2019r.

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów,
 • wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań,
 • uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią,
 • przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli),
 • poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy),
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenie umiejętności odtwarzania w skupieniu prostych przebiegów rytmicznych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów,
 • kształtowanie zdolności do uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania, wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

III Co z czego otrzymujemy?, realizacja: 14-18.10.2019r.

 • rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa,
 • dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba,
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia dykcji podczas śpiewu,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • poznawanie zastosowania węgla i wełny,
 • poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny,
 • pobudzanie zmysłów,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,
 • utrwalanie nazw liczebników porządkowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

IV Idzie jesień… z deszczem, realizacja: 21-31.10.2019r.

 • utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości,
 • wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
 • rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów,
 • rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozumienie pojęcie stałości liczby,
 • rozwijanie współdziałania,
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
 • rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków czy prognozy pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Język angielski

 1. Fruits
 • Vocabulary: an apple, a pear, a plum

I like… I don’t like…

 1. Vegetables

       Vocabulary : a carrot, a tomatoe, a cucumber

   I like… I don’t like…

 1. Happy birthday

Vocabulary: a birthday, a present, a cake, a balloon

 1. Zabawy przy piosenkach:

“If You’re happy”, “Happy birthday”

 1. LIBRARY – BEN’S TALE:

“Happy birthday Bear” – R.Edwards, “Chickens can’t see in the dark- K. Litten

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Tydzień jubilata”

 • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

"Plan Daltoński"

 • wdrażanie do samodzielności we wszelkich aspektach życia

"Mały Mis w Świecie Wielkiej Literatury"

 • projekt wędrującego Misia, w którym liczy się dobra zabawa, a przez nią promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

"Odimienna nauka czytania wg Ireny Majchrzak"

 • wprowadzanie dzieci w świat pisma

Ostatni tydzień był dla "Dzięciołów" niezwykle owocowo-warzywny. Rozmawialiśmy o tych zdrowych i smacznych smakołykach. Rozwiązywaliśmy zagadki słowne i obrazkowe. Bawiliśmy się w mnóstwo zabaw tematycznych. Wymienialiśmy swoje ulubione warzywa i owoce oraz ćwiczyliśmy ich nazwy w języku angielskim. Uwieńczeniem tych produktywnych rozmów było wyciskanie soków owocowo - warzywnych. Nim to jednak się stalo sami przygotowaliśmy owoce i warzywa. Sok smakował znakomicie!!! zdjęcia w galerii

Dnia 2.10 "Dzięcioły" gościły przesympatyczne panie z "Przystanku Twórczość". Na chwilę przeistoczyliśmy się w Indian. Zrobiliśmy przepiękne pióropusze indiańskie i talizmany. Graliśmy w gry indiańskie i dowiedzieliśmy się wiele o ich zwyczajach. zdjęcia w galerii

Dnia 1.10 "Dzięcioły" uczestniczyły w edukacyjnej wystawie "Kraina obrazu i dźwięku". Mieliśmy okazję przebywać w kapsule dźwięku, gdzie przy pomocy "dźwiękolotów", sami tworzyliśmy dźwięk. Rurotelegraf pokazał nam prędkość dźwięku. W kapsule obrazu dowiedzieliśmy się jak widzą inne zwierzęta i braliśmy udział w niezwykłym pokazie laserowym. Na koniec nie opuszczajac Warszawy przenieśliśmy się w wiele cudownych miejsc na ziemi przy pomocy techniki "kluczowania obrazu". zdjęcia w galerii

Dnia 23-24.09 "Dzięcioły" spacerowały po Lasku Lindego poszukując oznak jesieni. Zbieraliśmy żołędzie dla dzików oraz przepiękne liście na jesienny bukiet. Znaleźliśmy też grzyby. zdjecia w galerii

Dnia 17.09 "Dziecioły" miały okazję w sposób praktyczny sprawdzić swoją znajomość bezpiecznego poruszania sie w przestrzeni miejskiej. Okazało się, że znają niemal wszystkie okoliczne znaki. Po drodze odwiedziliśmy pobliski plac zabaw. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia