WITAMY W GRUPIE IV "Dzięcioły"

 

dzieciol37

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

marzec

Wydarzenia grupowe

 • 18.03 Międzynarodowy Dzień Słońca
 • 21.03 Pierwszy Dzień Wiosny
 • 22.03 Światowy Dzień Wody
 • 23.03 Światowy Dzień Meteorologa
 • realizacja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego “Magiczna moc bajek”
 • realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Razem przez Cztery Pory Roku”
 • relizacja E-Twinningowego projektu „Kolorowe Pory Roku w Przedszkolu”
 • realizacja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”

I Mali odkrywcy (realizacja: 01-05.03.2021)

 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań;
 • rozwijanie percepcji słuchowej dzieci;
 • kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań;
 • poznanie liter p, P;
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów wprowadzanych podczas zabaw, rozwijanie czynnego słownika dziecka;
 • budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie i zachęcanie do zadawania pytań;
 • uświadamianie znaczenia umiejętności współpracy w zespole;
 • wprowadzenie pojęcia astronauta;
 • poszerzanie zasobu słownika czynnego dzieci o pojęcia załoga, kapitan;
 • ćwiczenie pamięci przez pamięciowe opanowanie tekstu piosenki, kształcenie umiejętności utrzymania pulsu rytmicznego;
 • poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego.

II Tajemnice świata (realizacja: 08-12.03.2021)

 • rozwijanie słownika dziecka o dawne pojęcia: kleks, kajet, łokieć jako jednostka miary;
 • wprowadzenie liter w, W, rozwijanie umiejętności czytania;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej i graficznej;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego dzieci przez ustawianie w kolejności i numerowanie;
 • wprowadzenie pojęcia sieć internetowa;
 • rozwijanie sprawności, zwinności i koordynacji ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych;
 • uświadamianie niebezpieczeństw wiążących się z internetem;
 • wprowadzenie pojęć wynalazca, wynalazek;
 • rozwijanie sprawności manualnej i kreatywnego myślenia dzieci;
 • kształtowanie umiejętności budowania strategii w pokonywaniu codziennych trudności;
 • uświadamianie znaczenia niektórych przedmiotów w życiu codziennym.

 III Nadchodzi wiosna (realizacja: 15-19.03.2021)

 • wprowadzenie pojęcia duma z pracy rozumianego jako poczucie wartości wykonanej lub wykonywanej pracy;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych;
 • wprowadzenie liter c, C;
 • kształtowanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;
 • uświadamianie znaczenia właściwego odżywiania (przyjmowania witamin w naturalnej postaci) dla zdrowia;
 • wprowadzenie cyfry 8;
 • uświadamianie znaczenia ptaków dla człowieka;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku;
 • kształtowanie sprawności manualnej w zakresie ruchów precyzyjnych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami.

IV Wiosna tuż-tuż (realizacja: 22-31.03.2021)

 • poznanie zawodu rolnika;
 • podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy;
 • rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika jako producenta żywności;
 • poznanie liter j, J;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;
 • zapoznanie ze znakiem minus;
 • kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych;
 • uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie;
 • kształtowanie sprawności, szybkości i zwinności;
 • rozwijanie umiejętności improwizacji do utworów muzycznych;
 • uwrażliwianie na piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i przyrody budzącej się do życia;
 • wprowadzenie pojęć sianie, sadzenie;
 • kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji;
 • rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin.

 Język angielski

 1. How to travel?

Vocabulary: a car, a bus, a boat, a plane, a train, a rocket, an ambulance, a fire engine

 1. Wild animals.

Vocabulary: a lion, an elephant, a giraffe, a monkey, a crocodile, a snake, a kangaroo, a bear

What is your favourite animal?

 1. Day and night

Vocabulary: morning, evening

 LIBRARY: : Ben’s Tale:  “The selfish Crocodile” F. Charles, M. Terry 

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

https://www.youtube.com/watch?v=VNRNAloCb5Y

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

https://www.youtube.com/watch?v=eGXO4RF1TvM

https://www.youtube.com/watch?v=85iD8QA9X_M

Wydarzenia lutowe.

Miesiąc luty przebiegł nam pod znakiem wielu zadań i aktywności.

Badaliśmy ziemię, bliżej określając siły przyrody. Poznaliśmy cztery żywioły razem z ich pozytywnym , jak i negatywnym działaniem na przyrodę oraz życie człowieka. Stworzyliśmy kodeks ekologa i jak się okazało „Dzięcioły” znakomicie wpisują się w konwencję proekologicznego przedszkola do którego uczeszczają bo znają doskonale działania chroniące naszą ziemię. Dowiedzieliśmy się też, jak krąży woda w przyrodzie i skąd się biorą deszcze oraz jak zachowywać się właściwie podczas kontaktu z ogniem. Zajrzeliśmy też do wnętrza ziemi. Podczas zabaw eksperymentalnych dzieci stworzyły swoje własne wulkany z kontrolowanymi ich wybuchami. Bawiły się też kolorowymi barwnikami, tworząc przepiękne wizualnie krajobrazy w słoiku. Każdego dnia wypełniały szereg swoich grupowych obowiązków, w tym dbanie o grupowe roślinki.

Dzieci brały też udział w szeregu zabaw taneczno- muzycznych z panią Krysią z MDK-u. Improwizowały ruchem utwory muzyczne bawiąc się przy tym wyśmienicie. Nabierały tężyzny fizycznej ćwicząc wytrwale na zajęciach gimnastycznych z panią Małgosią.

„Dzięcioły” ćwiczyły współpracę z rówieśnikami na zasadach kompromisu, wylosowane w pary, nie tylko wypełniały kolejne zadania, ale również w nietypowych dla siebie zestawieniach poznawały siebie nawzajem.

Nie zabrakło też zabaw na śniegu, pomysłów było mnóstwo, powstawały śnieżne budowle, co jedna to bardziej wymyślna i piękniejsza. Śniegowe krajobrazy uwidoczniły się również w wieloetapowej pracach pod okiem naszego plastyka – pana Pawła. Jak się okazało dzieci nie budowały tylko ze śniegu, drewniane patyczki i plastelina to bardzo dobry materiał do takich zajęć. Cała grupa z entuzjazmem wzięła udział w kursie składania łódek oraz samolotów z papieru.

Mieliśmy przyjemność zobaczyć koncert Urszulki – grę na pianinie. Natomiast z Kalinką byliśmy na nagraniu radiowym. Brawo dla Dziewczynek!!!

W połowie lutego postanowilismy wyruszyć na „Wielką wyprawę”. Powstał wspaniały kącik podróżniczy, dzieci opowiadały o przyniesionych przez siebie pamiątkach oraz o podróżach, które były ich udziałem. Odwiedziliśmy Portugalię, Hiszpanię, Włochy,Kubę, Sri Lankę, Tajlandię, jak również Hamburg, Bremę, Wiedeń i Bratysławę. Dotarliśmy do Parku Jurajskiego w Bałtowie oraz do mrocznej kopalni w Wieliczce. Na wycieczce rowerowej poznaliśmy Dolny Śląsk. Bardzo Państwu dziękujemy, że mogliśmy choć na chwilkę opuścić przedszkole i poznać inny świat. Wrażenia nasze są po prostu nie do opisania!!! „Dzięcioły” zaprosiły nas do swoich domów przy pomocy Google Maps.

Świętowaliśmy grupowo urodziny Niny W, Zuzi, Rysia oraz Oli. Uczciliśmy „Dzień Kota” oraz „Dzień Dinozaura” szeregiem związanych z tematem aktywności.

Wypełniliśmy kolejny, V moduł w projekcie „Magiczna moc bajek”. Tym razem mówiliśmy o „uczciwości”.Pszczółka Maja, która rozwikłała zagadkę skradzionego sera pomogła zrozumieć nam czym ta „uczciwość” jest. Powstał „kwiat uczciwości”. Zabawa w „głuchy telefon” uświadomiła nam, jak działa plotka.

Poznaliśmy literki r,R oraz g,G, jak również liczbę 7. Błękitek odkrył przed nami kolejne zawody: płetwonurek, pszczelarz.

Bawiliśmy się językiem angielskim w kręgach tematycznych „winter weather”, „winter clothes”. Wędrowaliśmy z Gruffalo poznając śnieżne słownictwo, a Simon jak zwykle usprawniał nasze ciało ćwiczeniami. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia