WITAMY W GRUPIE IV "Dzięcioły"

 

dzieciol37


Dzień otwarty dla rodziców

 Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w drugi piątek miesiąca w godzinach: 17:00-17:45
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE KWIECIEŃ

 

I Wiosenne powroty, realizacja: 01-10.04.2020 r.

– zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

– rozwijanie słuchu fonematycznego

– poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych

– rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

– wzbogacanie wiadomości na temat ptaków

– rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska

– uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej

– ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały

– usprawnianie aparatu artykulacyjnego

– rozwijanie sprawności manualnej

 

II Wielkanoc, realizacja: 13-17.04.2020 r.

– utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

– wzbogacanie doświadczeń plastycznych

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

– kształtowanie poczucia rytmu

 

III Wiosna na wsi, realizacja: 20-24.04.2020 r.

– wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym

– rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi

– utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych)

– rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów

– rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

– ćwiczenie słuchu muzycznego

– zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

– utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym

– rozwiązywanie prostych zadań matematycznych

 

IV Dbamy o przyrodę, realizacja: 27.04-01.05.2020 r.

– kształtowanie świadomości ekologicznej

– rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

– poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania

– wzbogacanie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położe­niem przedmiotów w przestrzeni

– rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem

– poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska

– wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska

– poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka

– rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las

– poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling

– kształtowanie nawyków proekologicznych

 

Zajęcia z języka angielskiego:

  1. Easter

Vocabulary: a bunny,  an egg, a basket,

  1. The animals on the farm

Vocabulary: a cow, a horse, a pig, a chicken,

a rooster, a duck, a sheep, a goat,

  1. Zabawy przy piosenkach: “Old McDonald, "Fluffy Bunny”

   LIBRARY:  Ben’s Tale: “The great goat chase” T. Bonning

https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia