WITAMY W GRUPIE IV "Dzięcioły"

dzieciol37


Dzień otwarty dla rodziców

W każdy  drugi poniedziałek miesiąca zapraszamy rodziców na rozmowy indywidualne

z nauczycielem w godzinach: 16:30 - 17:15.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY - CZERWIEC

 • 03.06. - Teatr Rodzica przedstawienie pt. „Wielki czarodziej Oz”, „Dzień Dziecka - Dzień Sportu” godz. 9.30
 • 05.06. - Spotkanie edukacyjne prowadzone przez studentki UKSW w ramach realizacji „Tygodnia włoskiego”
 • 06.06. - „W mieście też były tańce - suita pieśni i tańców mieszczan żywieckich” godz.10.20
 • 10.06. - Spotkanie edukacyjne prowadzone przez studentki UKSW w ramach realizacji „Tygodnia włoskiego”
 • 14.06. - „Zakończenie roku szkolnego dla starszaków” godz.15

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
      CZERWIEC 2019

Temat 1. „Dzień dziecka” (03.06. - 07.06.2019)

 • Rozwijanie zdolności fizycznych dzieci i poczucia integracji w grupie.
 • Ćwiczenie zdolności wypowiadania się na zadany temat oraz poczucia empatii.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, kodowania, umiejętności wypowiadania się.
 • Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia portretu grupy przy użyciu mieszanych technik plastycznych.
 • Zapoznanie dzieci z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji.
 • Nauka wiersza pt. „Polubić różnice” połączona z wykonywaniem rysunku.

Temat 2. „Zwierzęta małe i duże” (10.06. - 21.06.2019)

 • Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie.
 • Czytanie globalne nazw polskich parków narodowych, zwierząt.
 • Ćwiczenie logicznego myślenia, klasyfikacji, przeliczania, porównywania.
 • Usprawnianie zdolności wylepiania plasteliną.
 • Porównywanie liczb, klasyfikacja, utrwalenie pojęć „mniej”, „więcej”.
 • Rozmowa z dziećmi na temat zwierząt żyjących w zoo, sposobu zachowania się
  w zoo.
 • Doskonalenie zdolności grafomotorycznych, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w przestrzeni.
 • Dzieci rozumieją zagrożenia jakie mogą je spotkać za pośrednictwem dzikich zwierząt.

Temat 3. „Lato i bezpieczne wakacje” (24.06. - 28.06.2019)

 • Utrwalanie nazw i kolejności miesięcy.
 • Ćwiczenie wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności przekazywania informacji w formie graficznej.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania.
 • Kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych zachowań podczas scenek dramowych. myślenia przyczynowo - skutkowego.
 • Doskonalenie syntezy wzrokowej i zdolności manualne.

Język angielski

I tydzień - Zabawy przy piosence „Elephant”. Książeczka sensoryczna „That's not my lion”.

II tydzień - Zabawy z piosenką „Puffer train” - przypomnienie. Hot-cold, zabawa w ciepło-zimno.

II tydzień - Zabawy z piosenką „Circle song”. Rysunek ze słuchu.

IV tydzień - Powtórzenie wszystkich piosenek i zabaw poznanych w ciągu roku.

Realizowane programy

"Odkrywamy Europę w Przedszkolu nr 97 "Leśna Polanka" - zwiększenie zainteresowania dzieci krajami Unii Europejskiej - otwarcie się na inne kultury
i społeczności. - Projekt w ramach WIE

Kontynuowanie 2 projektów edukacyjnych:

 • Przyjaciele przyrody
 • Piękna nasza polska cała - piękny język nasz

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

Program: "Spotkanie z Leonem”

 • profilaktyka agresji u dzieci - zajęcia z panią psycholog , lista poruszanych tematów:
 • 1.Czego potrzebujemy, by czuć się dobrze.

  2.Przyjemne i nieprzyjemne uczucia.

  3. Złość.

  4. Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza

  5. Czy wolno skarżyć?

  6. Jak pomóc innym?

  7. Czy warto dokuczać innym?

  8. Przepraszanie.

  9.Współpraca w grupie.

  10. Rozwiązywanie konfliktów

„Tydzień jubilata”

 • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

 MAJ - CZERWIEC

Od kwietnia do połowy czerwca 2019 roku trwał projekt „Rymowanki-wyklejanki”, w którym wzięły udział dzieci z przedszkola nr 97 „Leśna Polanka” w Warszawie oraz dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie. Spotkaliśmy się kilka razy używając do tego Skype'a, uczyliśmy się nawzajem krótkich rymowanek i wykonywaliśmy do ich zilustrowania prace plastyczne. Uczyliśmy się jak najlepiej przedstawić swoją osobę, mówiąc do kamery, zauważyliśmy, że dziwnie czasem brzmi głos i że nie wszystko można zrobić w taki sposób, żeby partner to zauważył. Nauczyliśmy się w jaki sposób obsługiwać sprzęt techniczny: kamerę, komputer, głośnik. Sprawdziliśmy jakie są zalety i ograniczenia technologii informatycznych.

Kontakt z dziećmi, które mieszkają tak daleko od nas, a jednak są niemal na wyciągnięcie ręki, był niezwykłym przeżyciem. Po każdym spotkaniu omawialiśmy wrażenia i podekscytowani próbowaliśmy ustalić, co było najbardziej interesujące, co mówiły dzieci z partnerskiego przedszkola i w jaki sposób zrealizować zadanie, które dostaliśmy. Wyciągnęliśmy wnioski z tych spotkań i stwierdziliśmy, że za rok ruszamy na podbój obcych krajów. Bo przecież po to uczymy się języka angielskiego, żeby stał się naszym oknem na świat. zdjęcia w galerii   Reportaż dostępny także na stronie partnerskiej http://sp20.ids.czest.pl/przedszkole/index.php/e-twinning?fbclid=IwAR3DaPVdnocEA07bZptIkGOcDUrNoeRoKdURqEOhFoHinEpytUWlig2bJfs  

10 czerwca dzieci miały okazję spotkać panią Ewę, która przetłumaczyła z języka włoskiego na polski książkę pt."Pięciu nieudanych". W czasie spotkania dzieci dowiedziały się na temat procesu tłumaczenia.zdjęcia w galerii

7 czerwca psycholog pani Agnieszka prowadziła z dziećmi zajęcia na temat jak można sobie poradzić  gdy ktoś dokucza. Korzystając z pięknej pogody zajęcia odbyły się wśród zieleni naszego przedszkolnego ogrodu. zdjęcia w galerii

5 czerwca odbyły się kolejne zajęcia na temat Włoch prowadzone przez studentów z UKSW w ramach realizacji projektu WIE. Dzieci poznawały po włosku słowa związane z kolorami flagi Włoch oraz zwroty grzecznościowe. zdjęcia w galerii

5 czerwca dzieci miały zajęcia z gimnastyczne z instruktorem z AWF-u . Było dużo zabawy i radości. Dzieci miały mnóstwo energii do ćwiczeń. zdjęcia w galerii

13 maja, dzięki uprzejmości mamy Maxa wzięliśmy udział w penetracji głębin oceanicznych. Słuchaliśmy szumu muszli, słuchaliśmy opowieści J. Cousteau „Podwodny świat” i wykonaliśmy pracę plastyczną „Na dnie oceanu”. Bardzo dziękujemy p. Chantal za niezwykle interesujące zajęcia! zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia