WITAMY W GRUPIE IV "Dzięcioły"

 

dzieciol37

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Wrzesień 

 

I „W przedszkolu”, realizacja: 01.09. - 04.09.2020

 • wprowadzenie pojęcia dobre maniery, rozumianego jako znajomość zwyczajów i norom towarzyskich obowiązujących w danej grupie;
 • doskonalenie stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • integracja grupy przedszkolnej;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie, rozumienie konieczności przestrzegania tych zasad;
 • słuchowe rozróżnianie samogłosek: a, o, u, i;
 • różnicowanie pojęć: prawa, lewa;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu;
 • globalne odczytywanie swojego imienia;
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci.

II „Nasze przedszkole” , realizacja: 07.09 - 11.09.2020

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • rozwijanie sprawności motorycznej;
 • praca wg instrukcji.

III „Jestem bezpieczny”, realizacja: 14.09. - 18.09.2020

 • wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dóbr oraz przeciwstawianie się złu;
 • uświadamianie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu i przedszkolu;
 • wskazanie i podawanie nazwy litery o,O;
 • wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych;
 • utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; uświadomienie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym;
 • zapoznanie się z piosenką Zawody;
 • kształtowanie szacunku do zawodu policjanta;
 • budowanie właściwych relacji między dziećmi podczas współpracy w zabawie;
 • podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości.

IV „Pomocna dłoń”, realizacja: 21.09. - 30.09.2020

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga;
 • wskazywanie i podawanie nazwy litery a, A;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca;
 • kształtowanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci;
 • podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy – rozwijanie asertywności.

Zajęcia z języka angielskiego

 1. Hello song & Bye bye song
 2. What’s your name?

My name is…

 1. Vocabulary: a friend, a teacher, a boy, a girl
 2. Body parts

Vocabulary: a head, a feet, a tummy, a hand, a shoulder, a knee, a toe, an eye, an ear, a mouth, a nose

 1. Counting – Five Little monkeys
 2. LIBRARY -BEN’S TALE: “A friend for little bear” H. Horse

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

https://www.youtube.com/watch?v=5TXgQm4m98M

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

https://www.youtube.com/watch?v=VTmmoaO2M_U

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Plan Daltoński”

 • rozbudzanie inicjatywy i samodzielność dzieci w działaniu i myśleniu
 • wdrażanie dzieci do obowiązków dyżurnego

„Tydzień jubilata”

 • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia