WITAMY W GRUPIE V "Sójki"

sojka gif


Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy piątek miesiąca w godzinach 16:30-17:15.


 


   ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE  CZERWIEC

 

Temat 1. „Niby tacy sami, a jednak inni” (01.06 - 05.06.2020r.)

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu
 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości
 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich, dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich
 • uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci
 • pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
 • szanowanie odmienności innych dzieci
 • celebrowanie Dnia Dziecka
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami

Temat 2. „Wakacyjne podróże” (08.06 - 12.06.2020r.)

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem - występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania
 • poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych (na przykładzie tulipana)
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej
 • uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form ekspresji na forum grupy

Temat 3. „Pożegnania nadszedł czas (15.06 - 19.06.2020r.)

 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie
 • uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału)
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?)
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • czytanie całościowe wyrazów - nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • orientowanie się na kartce papieru
 • organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego.
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

Temat 4. „Projekt edukacyjny Sport” (22.06. - 30.06.2020r.)

 • budowanie wiedzy na temat sportu i różnych dyscyplin sportowych
 • rozwijanie zainteresowania sportem
 • uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego
 • nabywanie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu
 • zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawnia sportu
 • poznawanie sylwetek znanych Polaków
 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu
 • budowanie sprawności ruchowej
 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji
 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • określanie sytuacji wywołujących różne emocje
 • traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu
 • kontrolowanie własnych zachowań
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności

Zajęcia z języka angielskiego

I tydzień: Weather - prezentacja interaktywna

II tydzień: Jungle and savanna animals - prezentacja interaktywna

III tydzień: Healthy/unhealthy food - prezentacja interaktywna

IV tydzień: Hide and seek - gra interaktywna

 


 

 

 

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia