REKRUTACJA 2018/2019 rekrutacja2

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do przedszkoli zaczyna się 2 marca 2018 od godziny 13:00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rejestracja w systemie wniosków trwa do 18 marca do godziny 20:00, natomiast złożenie tego wniosku oraz dokumentów w przedszkolu do 19 marca do godziny 16:00.

System elektroniczny: http://przedszkola.edukacja.warszawa.pl/

Składanie wniosków i dokumentów odbywa się w godzinach 8:00 - 16:00 w sekretariacie.

Informacje zbiorcze: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU

pdf Potwierdzenie woli zapisu (osoby, które zakwalifikowały się muszą złożyć do piątku 27 do godz. 16:00)

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:

1) W oświadczeniu uniwersalnym prosimy o umieszczenie zapisu: "wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe." Dodatkowo, jeśli mieszkają Państwo w odległości do 3km od przedszkola, prosimy o umieszczenie zapisu: "oświadczam, że mieszkamy w odległości do 3km od przedszkola".

pdf Oświadczenie uniwersalne (wymagane)

 

2) Jeśli, jedno lub oboje rodziców rozlicza podatek dochodowy w Warszawie, prosimy o wypełnienie poniższego wniosku oraz załączenie dokumentu potwierdzającego: kserokopia pierwszej strony PIT z pieczęcią urzędu, albo UPO (urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego), albo kserokopię karty warszawiaka ZTM z aktualnym e-hologramem.

pdf Oświadczenie o podatku dochodowym (wymagany jest dokument potwierdzający spełnianie kryterium)

 

3) W tym oświadczeniu prosimy o podkreślenie czy rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą, albo prowadzą gospodarstwo rolne.

pdf Oświadczenie o zatrudnieniu

 

4) Jako dokument potwierdzający "oświadcznie o zatrudnieniu" prosimy o wypełnienie przez zakład pracy, w którym pracują rodzice "zaświadczenia o zatrudnieniu", można skorzystać z poniższego wzoru lub ze wzoru własnego wystawianego przez zakład pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego prosimy o zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

pdf Zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu (wymagane)

 

5) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (netto) to obowiązujące kryterium rekrutacyjne do przedszkoli, które jest opcjonalne do wypełnienia i jest ono najmniej punktowanym kryterium, jednak szczególnie istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

pdf Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie (opcjonalne)

 

6) Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę z trójką lub większą liczbą dzieci.

pdf Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

 

7) Pozostałe oświadczenia.

pdf Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

pdf Oświadczenie o niepełnosprawności

pdf Oświadczenie o rodzinie zastepczej

pdf Oświadczenie o pobycie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęcie rodziny nadzorem kuratora lub asystenta

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji:

http://przedszkola.edukacja.warszawa.pl/

Kryteria rekrutacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18009_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Zasady rekrutacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18005_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Harmonogram rekrutacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

Kryterium dochodu:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18008_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata

 

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia