WITAMY W GRUPIE V "SÓJKI"

sojka gif


Dzień otwarty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z nauczycielem w pierwszy piątek miesiąca w godzinach 16:30-17:15.


WYDARZENIA Z ŻYCIA GRUPY

 • Wycieczka do lasu - 04.10.2019 (w zależności od pogody)
 • Przedstawienie teatralne "Baśniowy pokoik" Teatr dobrego serca 14.10.19r. godz. 9.30
 • Zajęcia na AWFie 10 i 24.10.19r. godz.11
 • Czwartkowe wyjścia do MDK-u na zajęcia muzyczno-ruchowe

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 

PAŹDZIERNIK

Temat 1. „Przyroda jesienią – warzywa i owoce” (01.10. - 11.10.2019)

 • Przyroda jesienią
 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Słuch fonematyczny
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś
  z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Przygotowanie do czytania
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Próby czytania
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • Liczenie
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10;

Temat 2. „Przyroda jesienią - zwierzęta” (14.10. - 18.10.2019)

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • Procesy poznawcze
 • spostrzeganie wzrokowe
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Spostrzeganie słuchowe
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Myślenie (przyczynowo-skutkowe)
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Aktywność językowa
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Słuch fonematyczny
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Przygotowanie do czytania
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Próby czytania
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Kącik książki
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.
 • Elementy matematyki
 • Orientacja przestrzenna
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Liczenie
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Dodawanie i odejmowanie
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

Temat 3. „Kim chciałbym zostać?” (21.10. - 25.10.2019)

 • Praca dorosłych
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Procesy poznawcze
 • Myślenie (logiczne)
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
 • Słuch fonematyczny
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Próby czytania
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 • Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Elementy matematyki
 • Liczenie
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • Intuicja matematyczna
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • W świecie techniki
 • Działalność badawcza
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • Działalność konstrukcyjno-techniczna
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.

Temat 4. „Późna jesień” (28.10. - 31.10.2019)

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Podstawy ekologii
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • Działalność badawcza
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Procesy poznawcze
 • Spostrzeganie wzrokowe
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.
 • Spostrzeganie słuchowe
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.
 • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu
 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

Język Angielski

I tydzień: Zabawy i gry przy piosence: What is it?”, nauka nazw owoców

II tydzień: Zabawy przy piosence „What colour is it?”, przypomnienie nazw kolorów, rozszerzenie ich o „white, silver, golden, gray, navy blue”

III tydzień: Słownictwo związane z najbliższym otoczeniem (wall, ceiling, floor, window, book, pen), ćwiczenia fonetyczne, zabawy przy piosence „The ice-cream song” - określanie smaków

IV tydzień: Zabawy przy piosence „How are you today?”, określanie emocji

Realizowane programy

„Cała Polska czyta dzieciom” - udział w programie „Czytające Przedszkola”

 • codzienne czytanie literatury dziecięcej

„Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”

 • utrwalanie kodeksu przedszkolaka ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej zabawy w sali i na ogrodzie przedszkolnym
 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • wdrażanie zasad o ruchu drogowym podczas pieszych wycieczek poza teren przedszkola

„Tydzień jubilata”

 • systematyczne celebrowanie aktualnych urodzin dzieci

„Little English”

 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

Sójki z zebranych w lesie patyków, kasztanów i liści komponowały kompozycje pzyrodnicze. zdjęcia w galerii

04.10.19r. - To był dzień pełny wrażeń. W lesie zbieraliśmy budulec na szałas, który wykonamy w poniedziałek. Zebraliśmy też liście na jabłkowo-leśne skrzaty. Przy okazji dowiedzieliśmy się jak wyglądają rajskie jabłka, która strona liścia jest ładniejsza i podjęliśmy pierwsze próby klasyfikowania według aż trzech kryteriów jednocześnie, czyli według wielkości, koloru i strony lewej lub prawej liścia.. W domu można nadać imię krasnoludkowi i wykonać wspólnie z dziećmi smoka, króla, tancerkę lub dowolną postać z liści i owoców. zdjęcia w galerii

23 października tata Olgi zorganizował zabawy badawczo- eksperymentalne. Dzieci obserwowały i same tworzyły kolorowe bąbelki w zmieszanej wodzie z oliwą, tworzyły sztuczny śnieg , samodzielnie eksperymentowały ze zmieniającą się konsystencją skrobi zmieszanej z wodą. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie zajęciami. zdjęcia w galerii

Z okazji Pierwszego Dnia Jesieni dzieci wybrały się na wycieczkę do pobliskiego lasku Lindiego gdzie obserwowały budowę drzew, zbierały liście i szukały leśnych zwierząt. Na jednym z liści odpoczywał ślimak, który wzbudził duże zainteresowanie. Po powrocie do przedszkola cała grupa tworzyła jesienny park z użyciem liści, kasztanów, gałązek i zabawek. zdjęcia w galerii

Dzieci z grupy sójek poznawały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas tworzenia pracy plastyczno- technicznej pt.,, Ulica i znaki drogowe” . zdjęcia w galerii

16 września tata Mieszka odwiedził dzieci w ramach realizacji programu " Cała Polska czyta dzieciom". W czasie spotkania dzieci poznały znaczenie mitów greckich oraz historię postaci Minotaura uwięzionego w labiryncie. Dzieci zafascynowane Minotaurem stworzyły plan labiryntu według własnego pomysłu. zdjecia w galerii

 13 września dzieci miały możliwość poznania za pomocą zmysłu wzroku i zapachu  5 wybranych składników spożywczych takich jak: oregano, bazylia, kawa, galaretka,owocowa herbata. Odczytywały ich nazwy, wymieniały słyszane głoski. Na koniec zajęć robiły kratywną pracę plastyczną według własnego pomysłu. Dziękujemy rodzicom za przyniesiene różnorodnych  przyprawy, które będą wykorzystywane podczas nie jednego zajęcia. zdjęcia w galerii

Logotypy

uniceflogo     fdnlogo       azsawflogo      log zp   aquafreshlogo logozielonawarszawa      kpnlogo     zoo     bocianlogo     jzefwlogo    projekt-reba-logo     logobok     mdk bielany     bibliotekilogo     mediateklogo centrum-szeg   bezp-prz   szpital-plusz-mis  bielany-wawa   wole wode   logo abc   dzieciaki mleczaki logo   zaczytani   nasza ziemia