KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta

Nasze przedszkole jest otwarte dla rodziców, opiekunów i dzieci. Wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka. Już od momentu zapisania dziecka do przedszkola rozpoczynamy współpracę z rodzicami.

Organizujemy:

 • cykl spotkań adaptacyjnych dla maluchów;
 • zebrania ogólne i grupowe;
 • dzień otwarty w wyznaczonym dniu miesiąca;
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
 • spotkania wigilijne;
 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;Dnia Matki i Ojca
 • kiermasze świąteczne;
 • wycieczki dalekie i bliskie
 • akcje charytatywne 
 • zakończenie roku szkolnego i piknik w ogrodzie przedszkolnym.
 • spotkania z logopedę i psychologiem;
 • fluoryzację zębów;
 • udział w licznych przedszkolnych konkursach ekologicznych, literackich, muzycznych i plastycznych;

Podstawa Programowa

Działalność edukacyjna oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Odnośnik do podstawy programowej:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

Nasze przedszkole uczestniczy w różnych programach, projektach i akcjach, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola. Jest to współpraca z wieloma instytucjami, fundacjami oraz firmami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. Współpracujemy z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb placówki, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.

Realizujemy założenia programów:

"Cała Polska czyta dzieciom" http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

"Mamo, Tato wolę wodę" https://www.wolewode.pl

"Dzieciństwo bez próchnicy" http://www.zebymalegodziecka.pl

"Bezpieczne Przedszkole" http://www.bezpieczneprzedszkole.com

"Szpital Pluszowego Misia" http://emsa.waw.pl/?q=node/17 

"Dzieciaki Mleczaki" http://dzieciakimleczaki.pl/

"Więcej wiem,mniej choruję" https://www.gov.pl/web/psse-warszawa/wiecej-wiem-mniej-choruje

"Zaczytani" http://zaczytani.org/

"Fundacja Nasza Ziemia" https://www.naszaziemia.pl/

"Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" https://www.mac.pl/malymis

Bierzemy udział w akcjach o charakterze charytatywnym i ekologicznym:

 • Dzieci dzieciom (świąteczna paczka)
 • Góra Grosza
 • Pomóż zwierzętom przetrwać zimę
 • Zbiórka zakrętek
 • Zbiórka makulatury
 • Zbiórka elektrośmieci
 • Zbiórka zużytych baterii

Programy własne:

Program ekologiczny

Program ma na celu przygotowanie dzieci do intelektualnego i emocjonalnego współistnienia z przyrodą; kształtowania zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; wzmożenie użyteczności działań we współpracy ze środowiskiem.

Program adaptacyjny "Będę Przedszkolakiem"

Program został opracowany przez nauczycielki grupy dzieci trzyletnich stanowi pomoc w stwarzaniu dzieciom odpowiednich warunków do adaptacji w przedszkolu, w złagodzeniu lęku związanego z rozstaniem z osobami bliskimi. Ma na celu ukazanie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci, pedagogizację rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunków prawidłowego rozwoju; stworzenie miłej, serdecznej atmosfery w relacjach rodzice, dziecko, personel przedszkola; zapoznanie rodziców z bazą, zasobami przedszkola oraz organizacją placówki.

Program "Dzień jubilata"

Program „Dzień jubilata” polega na wspólnym świętowaniu urodzin każdego dziecka. Staramy się, by ten szczególny czas spędziło ono w  wyjątkowy sposób, ponieważ większość najmłodszych z niecierpliwością odlicza czas do tego ważnego dnia. Pomagają im w tym specjalne kalendarze umieszczone w salach, na których są zaznaczone daty urodzin wszystkich przedszkolaków. W stałych kącikach urodzinowych znajduje się okienko z jest miejsce na wizytówkę i zdjęcie jubilata. W  dniu urodzin do przedszkola mogą przyjść rodzice jubilata, którzy opowiadają o swojej pracy i zainteresowaniach, organizują wycieczki, bądź zabierają nas w odległe zakątki świata i za pomocą pokazów multimedialnych przedstawiają miejsca, do których nie zawsze możemy dotrzeć, zapoznają dzieci z różnymi rodzajami sportu, organizują różne zabawy lub po prostu czytają książeczki. Jubilat posiada przywileje np.: stoi w pierwszej parze, może zadecydować o wyborze zabawy, czy książki, którą przeczyta pani. W dniu urodzin cała grupa świętuje razem z Jubilatem uczestnicząc w różnych zabawach ruchowych, tańcach integracyjnych, zabawach parateatralnych przy muzyce, podczas których dziecko może  poczuć się nadzwyczajnie. Wyróżnia się ono wśród innych przedszkolaków koroną lub czapeczką, urodzinowym medalem, a do posiłku wybiera sobie kolorowa podkładkę. Cała grupa  wręcza Jubilatowi prezent - urodzinowy dyplom i książeczkę  wykonaną przez wszystkie dzieci, śpiewa „Sto lat” oraz składa życzenia. Dziecko w dniu swojego święta także od przedszkola otrzymuje drobny upominek, który może sobie wybrać z „urodzinowego pudła skarbów”. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu u dniu jego święta inny termin uroczystości uzgadniany jest z rodzicem. Gdy urodziny jubilata wypadają w okresie wakacyjnym nauczycielki indywidualnie z rodzicami ustalają dzień imprezy. Adresatami programu są rodzice, dzieci i cały personel przedszkolny