KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Czerwiec 2021

Zadania dydaktyczno-wychowawcze grupa V Sójki  
Wydarzenia w grupie:
 1. Realizacja projektu WIE – „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO OD MALUCHA DO STARSZAKA – WZROST ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ I EKOLOGICZNEJ WŚRÓD DZIECI PRZEDSZKOLA „LEŚNA POLANKA” :
 • Udział dzieci w zajęciach ruchowych prowadzonych metodą pracy W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa;
 • Udział w zabawach rytmicznych, tanecznych prowadzonych przez instruktora w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany”; oraz zajęciach sportowych na terenie AWF;
 • Udział w grach i zabawach sportowych w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego;
 • Udział w zabawach ruchowych z okazji Dnia Dziecka - „Dzień Dziecka na sportowo”;
 • Wykonanie prac plastycznych na wernisaż dotyczących zdrowego stylu życia;
 • Pielęgnacja roślin posadzonych przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz w kąciku przyrody.
 1. Obchody Dni Lasu i Zadrzewień – 01 – 07/06
 2. Obchody Światowego Dnia Wiatru – 15/06
 3. Obchody Pierwszego Dnia Lata i Dnia Kwiatów – 21/06
 4. Udział dzieci i rodziców w uroczystości zakończenia roku przedszkolnego i pożegnania Starszaków – 23/06 (ogród przedszkolny)
TEMAT I  „LATO – CZAS ZABAWY” realizacja: 01/06 – 04/06/2021
 1. Wprowadzenie pojęcia szczęścia rozumianego jako odczuwanie radości z życia. Kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; uświadomienie sobie, że każdy człowiek przeżywa różne emocje. Nazywanie swoich stanów emocjonalnych. Utrwalanie poznanych cyfr. Odczytywanie pełnych godzin na zegarze; ustawianie wskazówek na pełnych godzinach.
 2. Poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze Słońcem, światłem. Uświadomienie sobie ważnego znaczenia światła słonecznego dla kuli ziemskiej oraz istot żyjących na niej. Stwarzanie dzieciom możliwości do precyzyjnego wyrażania swoich myśli. Podnoszenie poczucia własnej wartości.
 3. Zapoznanie dzieci z ekosystemem – łąka ( rośliny, zwierzęta). Poznanie znaczenia małych zwierząt dla środowiska naturalnego. Rozumienie konieczności ochrony tych zwierząt.
TEMAT II „ IDZIE LATO PRZEZ ŚWIAT” realizacja: 07/06 – 11/06
 1. Zapoznanie z ekosystemem – staw. Wprowadzenie nazw roślin i zwierząt charakterystycznych dla tego środowiska. Uświadomienie znaczenia i roli stawu dla życia zwierząt i człowieka.
 2. Zapoznanie z zawodem pszczelarza oraz znaczeniem pszczół w produkcji zdrowej żywności i dla środowiska przyrodniczego.
 3. Kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych i konstrukcyjnych. Utrwalanie nazw miesięcy i pór roku.
TEMAT III  „ŻEGNAMY  PRZEDSZKOLE” realizacja: 14/06 – 18/06
 1. Wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań podczas zabaw wakacyjnych. Kształtowanie umiejętności oceny postępowania. Uświadomienie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.
 2. Zapoznanie z nazwami największych polskich jezior, pasm górskich. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą i w górach. Rozumienie konieczności rozważnego zachowania się podczas kąpieli w akwenach i wycieczek na szlakach górskich.
 3. Udział dzieci w uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnania przedszkola.
TEMAT IV „BĘDZIEMY UCZNIAMI” realizacja: 21/06 – 31/06/
 1. Budzenie u dzieci zaciekawienia tematem szkoły. Kształtowanie postawy otwartości i życzliwości w stosunku do nowopoznanych osób.
 2. Doskonalenie umiejętności czytania; utrwalanie liter drukowanych i pisanych; rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi; stwarzanie okazji do mówienia o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa. Rozwijanie słownika dzieci podczas tworzenia fabuły np. przy grach planszowych. Rozwijanie umiejętności precyzyjnego odmierzania, przeliczania, kodowania i dekodowania informacji podczas konstruowania gier. Stwarzanie okazji do planowania działań i ich przeprowadzenia w zespole.