KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Styczeń 2021

9 STYCZNIA-Dzień Ligii Ochrony Przyrody.

Stowarzyszenie jest najstarszą organizacją w Polsce, utworzone zostało 9 stycznia 1928 r., a jego naczelnym zadaniem jest ochrona przyrody. Liga jest otwartą organizacją w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy są zainteresowani przyrodą i chcą działać na rzecz jej ochrony. Zgodnie ze statusem uchwalonym przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody 6 października 2012 r., głównymi celami działalności stowarzyszenia jest:

  1. kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń,
  2. dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia,
  3. zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym,
  4. zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez:

-zachowanie różnorodności biologicznej,

-zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego,

-stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony,

-ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień,

  1. kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska przyrodniczego,
  2. upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Społeczna i ekologiczna działalność Liga Ochrony Przyrody m.in. polega na:

-organizowaniu warsztatów i konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży,

-organizowaniu dydaktyczno -informacyjnych akcji społecznych,

-organizowaniu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

-wydawaniu publikacji o tematyce przyrodniczej.